Nazorova 51, 10000 Zagreb

Kategorija: Događaji

Međunarodni panel o superviziji

Od 19. do 21. rujna 2012. godine održan je Međunarodni panel o superviziji u sklopu nastave Poslijediplomskog studija iz supervizije psihosocijalnog rada te u sklopu sastanka međunarodne […]

Read More
Back to top