Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

Održan sastanak s predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Dana 10. listopada 2016. održan je sastanak s predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s ciljem daljnjeg osiguranja supervizije psiho-socijalnog rada kao neophodne stručne podrške za potrebe stručnih djelatnika koji rade u sustavu socijalne skrbi. Sastanku su ispred HDSOR-a prisustvovali Zvonko Kovačić (predsjednik) te Kristina Urbanc i Gordana Daniel (članice upravnog odbora). Ključni zaključci sastanka su slijedeći:

Formirati zajedničku radnu grupu putem koje će se sustavno i planski pripremati, organizirati i pratiti provedba supervizije unutar sustava socijalne skrbi s ciljem čuvanja kvalitete stručnog rada i profesionalnih kompetencija te snaga stručnih djelatnika sustava. Redovnim, dvomjesečnim sastancima radne grupe, osigurat će se kontinuirana razmjena informacija MDOMSP-a i HDSOR-a, te koordinacija i praćenje realizacije supervizije u sustavu socijalne skrbi. Osim toga radna grupa će pratiti i procjenjivati potrebu za edukacijom i vrstama supervizijskog rada, te brinuti o sveukupnom praćenju i održavanju kvalitete supervizijskog rada. Ispred HDSOR-a u radnu grupu će biti uključene: Kristina Urbanc (predstavnica Studijskog centra socijalnog rada odnosno akademske zajednice), Vesna Orač (predstavnica supervizora  iz sustava soc. skrbi) i Gordana Daniel (predstavnica Upravnog odbora HDSOR-a).

Dogovoreno je da će HDSOR i ministarstvo uskoro utvrditi prijedlog edukacije za supervizore metodske supervizije za potrebe provoditelja mjere stručne pomoći i podrške obiteljima. Osim spremnosti da – u partnerstvu s ministarstvom – sudjelujemo u pripremi, organizaciji i realizaciji novog ciklusa supervizijskog rada, nadležnom ministarstvu smo ponudili i druge sadržaje iz okvira djelovanja Društva. U tom smislu, HDSOR  će nadležnom ministarstvu uputiti ponudu sadržaja rada i aktivnosti koje procjenjujemo kao potrebne unutar sustava socijalne skrbi, a odnose se na: superviziju vježbenika i djelatnika do tri godine radnog iskustva, superviziju i coaching ravnatelja CZSS i drugih ustanova socijalne skrbi, superviziju zaposlenika ministarstva, superviziju medijatora i superviziju udomitelja.

Back to top