Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

Održana radionica „Supervizija u sustavu socijalne skrbi – osvrt na jučer, pogled prema sutra“

Na VII. Konferenciji socijalnih radnika pod nazivom „Sigurna obitelj – stabilno društvo“, održanoj u Opatiji od 12. do 14. listopada 2016., članice Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj Kristina Urbanc, Gordana Daniel i Vesna Orač su tijekom drugog dana konferencije održale radionicu „Supervizija u sustavu socijalne skrbi – osvrt na jučer, pogled prema sutra“, s ciljem da sudionici radionice isporuče prijedloge i zaključke o daljnjoj potrebi supervizije u sustavu socijalne skrbi. Glavni zaključci radionice su slijedeći:

  1. Superviziju treba učiniti dostupnijom i kontinuiranom jer stručni radnici iskazuju velike potrebe za supervizijom, a treba ju održavati tijekom redovnog radnog vremena.
  2. Potrebno je dodatno senzibilizirati i informirati ravnatelje ustanova u sustavu socijalne skrbi o dobrobitima i učincima supervizije na kvalitetu stručnog rada.
  3. Superviziju je potrebno profesionalizirati putem sklapanja ugovora o radu između nadležnog ministarstva i supervizora koji rade u sustavu socijalne skrbi. U slučaju da to nije moguće, potrebno je (a) supervizorima, zbog dodatnih supervizijskih obaveza, smanjiti obujam ostalih poslova, (b) supervizorima, zbog obavljanja usluga supervizije kao specifične stručne podrške, povećati koeficijente odnosno plaću zbog veće složenosti poslova, (c) osigurati financijska sredstava za provođenje supervizije, metasupervizije i intervizije, (d) osigurati putne troškove za rad supervizora izvan mjesta boravka.
  4. Objaviti listu licenciranih supervizora na stranicama nadležnog ministarstva.
  5. Pri formiranju i radu supervizijskih grupa potrebno je slijediti utvrđene supervizijske standarde te pratiti i evaluirati kvalitetu supervizijskog rada.
  6. Omogućiti različite oblike supervizije – za početnike, za ravnatelje, metodsku superviziju, timsku superviziju, individualnu superviziju te interviziju.
  7. Nastaviti dijalog i suradni odnos s nadležnim ministarstvom s ciljem daljnje organizacije i trajne implementacije supervizije u sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Zaključci radionice su prezentirani na završetku konferencije a upućeni su Ministarstvu za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku koje je nadležno za osiguranje i razvoj kvalitete stručnog rada u sustavu socijalne skrbi.

Back to top