Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

2. hrvatska konferencija o superviziji

održana je od 23. do 25. listopada 2008. godine u Opatiji 2. hrvatska konferencija o superviziji pod nazivom Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja.

Organizatori:
· Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
· Društvo za psihološku pomoć
· Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj

Cilj konferencije je bio pružiti najnovije spoznaje o superviziji i omogućit razmjenu iskustava o superviziji između stručnjaka u socijalnoj skrbi, obrazovanju, zdravstvu, udrugama civilnog društva.

Konferencija je okupila 320 polaznika. U najvećem broju to su bili stručnjaci koji rade u sustavu socijalne skrbi i sustavu obrazovanja, stručnjacima u organizacijama civilnog društva, savjetovatelji, terapeuti i naravno supervizori.

Rad se odvijao kroz plenarna predavanja, prijavljena izlaganja, radionice i okrugle stolove.

Preuzmi pdf dokument: “Sažetak druge konferencije”
Preuzmi word dokument: “Knjiga sažetaka”

Back to top