Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

Međunarodni panel o superviziji

Od 19. do 21. rujna 2012. godine održan je Međunarodni panel o superviziji u sklopu nastave Poslijediplomskog studija iz supervizije psihosocijalnog rada te u sklopu sastanka međunarodne ekspertne skupine pod nazivom Supervision in social work education in Europe (SSWEE) osnovane 2006. godine u okviru ZUYD University of Applied Sciences in Maastricht, u Nizozemskoj.

Članice ove ekspertne skupine dolaze sa različitih studija socijalnog rada na sveučilištima u Londonu, Milanu, Barceloni, Gotteborgu, Ljubljani i Kempenu.
Članice ove skupine su prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ovom prilikom svaka od članica ove ekspertne skupine predstavila je ukratko ulogu, kontekst i model supervizije koji koji se provodi u okviru obrazovnog programa pojedine škole socijalnog rada, a potom je uslijedila razmjena iskustava supervizora, supervizanata i budućih supervizora.

Back to top