Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

Održana izborna skupština HDSOR-a

U subotu, 18.4.2020. održana je online izborna skupština Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR). 

Skupština je započela s radom u 11.00  i trajala do 12.30.Predsjednik HDSOR-a Zvonko Kovačić otvorio je Skupštinu, pozdravio prisutne članove, provjerio kvorum, te predložio dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.

Na ovoj skupštini jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Društva na mandat od četiri godine, od 2020. do 2024. Za novu predsjednicu izabrana je Kristina Urbanc, a za tajnicu Tatjana Vlašić. Nove članice upravnog odbora, pored predsjednice  su: Marina Ajduković, Maja Laklija,Ljiljana Igrić, Mirela Skelac, Mirjana Šimunović-Škunca i Sanja Kuvačić. Nadzorni odbor sačinjavaju Marko Štengl, Daria Rovan te Vesna Orač, a etičko povjerenstvo sačinjavaju Gordana Daniel, Davorka Grbac-Plavšić te Zdravko Bokuklić.  

Back to top