Nazorova 51, 10000 Zagreb

Novosti

Poziv na interaktivno predavanje Supervizija na daljinu u vrijeme COVID-19 krize – hrvatska perspektiva

Poštovane supervizorice i supervizori, članice i članovi HDSOR-a

Obaviještavam vas da će se u četvrtak, 17.9.2020. u trajanju od 18.00 do 20.30 održati interaktivno predavanje prof. dr.sc. Marina Ajduković na temu Supervizija „na daljinu“ u vrijeme COVID-19 krize: hrvatska perspektiva. Predavanje će biti organizirano online putem ZOOM-a za što ćete dobiti poveznicu dan ranije.

Na našoj web stranici objavljen je i članak Marine Ajduković s istim naslovom, a rad ćete uskoro moći čitati i u Ljetopsiu socijalnog rada 2020, 27 (1) koji je trenutno u tisku te pozivu prilažemo  sažetak.

Zainteresirane molimo da se prijave na mail tatjana@hdsor.hr do 15.9.2020. kako bismo im mogli poslati poveznicu.

Lijepi pozdrav

Kristina Urbanc, predsjednica HDSOR

Tatjana Vlašić, tajnica HDSOR

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

SUPERVIZIJA »NA DALJINU« U VRIJEME COVID-19 KRIZE: HRVATSKA PERSPEKTIVA

Ljetopis socijalnog rada, 2020., 27 (1) (tisku)

SAŽETAK

Iako je ovaj članak namijenjen svim dionicima supervizijskog procesa, kao što su to supervizanti i donositelji odluka o provođenju supervizije na različitim organizacijskim razinama, prvenstveno je namijenjen supervizorima. Kao i drugdje u svijetu, zbog korona epidemije, supervizori u Hrvatskoj trenutno su suočeni s nužnosti provođenja različitih oblika podržavajuće supervizije namijenjene stručnjacima i volonterima koji rade s ranjivim skupinama stanovništva. Istodobno, specifično za Hrvatsku, supervizori se suočavaju s nužnosti korištenja supervizije »na daljinu« koja je novina u nas. Polazeći od analize međunarodnih iskustva te naših početnih iskustava, ponuđene su prve u smjernice za  »početnike« za planiranje i provođenje online supervizije. Problematizirani su etički i pravni aspekti zaštite supervizanata i njihovih klijenata/korisnika, IT aspekti i praktični aspekti supervizijskog rada online. Također su opisana obilježja podržavajuće supervizije, uključujući emocionalnu regulaciju u supervizijskom procesu, koji je u doba korona epidemije nužno online.

Ključne riječi: podržavajuća supervizija, online supervizija, zaštita mentalnog zdravlja pomagača, emocionalna regulacija u superviziji, COVID-19 kriza.

Back to top