Nazorova 51, 10000 Zagreb

Članovi

Ajduković Marina

 • Radno mjesto: Psiholog Sistemski obiteljski terapeut
 • Email: marina@dpp.hr
 • Godina učlanjenja: 2001.
 • Adresa: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Aladrović Deklman Alenka

 • Radno mjesto:
 • Email: aladrovic.alenka@gmail.com; alenka.aladrovic@socskrb.hr
 • Godina učlanjenja: 2017.
 • Adresa: CZSS OSIJEK

Supervizor


Ambruš-Kiš Ružica

 • Radno mjesto: Muzička akademija
 • Email: ruzicaambruskis@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Polifonia d.o.o., Jurjevska 77, Zagreb

Supervizor


Arambašić Lidija

 • Radno mjesto: Psiholog, Sistemski obiteljski terapeut
 • Email: lidija.arambasic@ffzg.hr
 • Godina učlanjenja: 2005.
 • Adresa: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, I.Lucića 3, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Bastaić Ljiljana

 • Radno mjesto: Psihijatar Psihoterapeut
 • Email: ljiljana.bastaic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Psihijatrijska ordinacija, Livadićeva 21, Zagreb

Supervizor


Bezić Irena

 • Radno mjesto: Psiholog Psihoterapeut
 • Email: idemodalje@post.htnet.hr
 • Godina učlanjenja: 2001.
 • Adresa: “Idemo dalje”, B. Adžije 28, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Bokulić Zdravko

 • Radno mjesto: Sociolog Psihoterapeut
 • Email: zdravkobokulic@yahoo.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Pro Futura-poduka i savjetovanje, Vidrićeva 33, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Borković Ljubić Nikoleta

 • Radno mjesto:
 • Email: nikoletablj@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016
 • Adresa:

Supervizor


Božić Tončica

 • Radno mjesto:
 • Email: tonka_centarkr@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2012.
 • Adresa: Centar za socijalnu skrb Krapina

Supervizor


Branica Vanja

 • Radno mjesto:
 • Email: vanja.branica@pravo.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Budimir Mara

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: marabudimi@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Psihiijatrijska bolnica za djecu i mladež Zagreb

Buđanovac Nebojša

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: neckob@hotmail.com, andjeli.cuvari@yahoo.com
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Udruga „Anđeli čuvari“ Varaždin

Supervizor


Burčul Vesna

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: botina@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: CZSS Zadar, A. Hebranga 1, Zadar

Supervizor


Burnać- Štefok Jasna

 • Radno mjesto: Psihijatar psihoterapeut
 • Email: jasna.burnac-stefok@zg.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2002.
 • Adresa: Privatna specijalistička psihijatrijska ordinacija, Petrova 15 a, Zagreb

Supervizor


Cicak Maca

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: maca2@hi.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: CZSS Zagreb Ured Pešćenica, Zapoljska 1, Zagreb

Supervizor


Cindori Valentina

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: valentina.cindori@hotmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa:

Supervizor


Česi Siniša

 • Radno mjesto:
 • Email: scesicentarvz@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2015.
 • Adresa:

Supervizor


Daniel Gordana

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: gdaniel@inet.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: SOS Dječje selo Hrvatska, Zavrtnica 5, Zagreb

Supervizor


Dugandžić Velimir

 • Radno mjesto: prof. socijalni pedagog, integrativni gestalt psihoterapeut i sistemski terapeut
 • Email: duganv@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2008.
 • Adresa: Dugan d.o.o., Hrvatskih branitelja 11, Varaždin

Supervizor


Fabac Ljiljana

 • Radno mjesto:
 • Email: ljfabac@hotmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Fajdetić Majda

 • Radno mjesto: Pedagog
 • Email: fajdeticm@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Zagreb

Supervizor


Grbac-Plavčić Davorka

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: davorkagrbac@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Centar za odgoj «Šubićevac», Bana Jelačića 4, Šibenik

Supervizor


Guštin Alemka

 • Radno mjesto: Defektolog
 • Email: alemka.codim@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Centar za obitelj, djecu i mlade, Tartaglie 8, Zagreb

Supervizor


Hamer Vidmar Nikica

 • Radno mjesto: Ministarstvo pravosuđa
 • Email: nikica.hamer@pravosudje.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Herceg Andrea

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: andrea@stil.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: AS-STIL d.o.o., Bolnička 105c, Zagreb

Supervizor


Hip Tatjana

 • Radno mjesto: Defektolog-socijalni pedagog
 • Email: tatjana.hip@zg.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za kazneno pravo i probaciju, Probacijski ured Zagreb II, Savska cesta 41, Zagreb

Supervizor


Igrić Ljiljana

 • Radno mjesto: Psiholog Psihoterapeut
 • Email: igricljiljana@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Ilijaš Antun

 • Radno mjesto: Socijalni radnik
 • Email: ailijas@public.carnet.hr
 • Godina učlanjenja: 2002.
 • Adresa: CZSS Zagreb

Supervizor


Ivković Šimić Ljubica

 • Radno mjesto:
 • Email: ljubica.css@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Jenić Stanislava

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: stanka.jenic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Dom za djecu Zagreb, Nazorova 49 , Zagreb

Supervizor


Jurčević Renata

 • Radno mjesto:
 • Email: renci.j@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Klobučar Jelica

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: jelica.klobucar@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Osijek

Supervizor


Korov Ružica

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: rkorov7@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2006.
 • Adresa: CZSS Osijek, Gundulićeva 22, Osijek

Supervizor


Kovačić Zvonko

 • Radno mjesto: Socijalni radnik
 • Email: zvonko.kovacic@bj.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: CZSS Daruvar, Trg dr. F. Tuđmana 7, Daruvar

Supervizor


Kraljević Radojka

 • Radno mjesto: Psiholog Psihoterapeut
 • Email: radojka.kraljevic@zg.htnet.hr
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Visoka poslovna škola Libertas Zagreb

Supervizor


Kusturin Sunčana

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: suncana.kusturin@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Udruga Igra, Sv. Duh 55, Zagreb

Supervizor


Kuvačić Sanja

 • Radno mjesto:
 • Email: s.kuvacic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2017.
 • Adresa: CZSS SPLIT

Supervizor


Laklija Maja

 • Radno mjesto:
 • Email: maja.laklija@pravo.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 49, Zagreb

Supervizor


Lokas Šćetko Ivana

 • Radno mjesto:
 • Email: i.lokas.scetko@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2014.
 • Adresa:

Supervizor


Lovrić Rupčić Sanda

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: lovric.sanda@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Centar za odgoj Karlovac, Banija 14, Karlovac

Supervizor


Lukić Anita

 • Radno mjesto:Defektolog-edukacijskirehabilitator
 • Email: anita.lukic@gmail.com; anita.lukic10@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: COO „Vinko Bek“, Kušlanova 59a, Zagreb

Supervizor


Majnarić Ines

 • Radno mjesto:
 • Email: inesgmajnar@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Marunčić Sabina

 • Radno mjesto: Studij razredne nastave na Filozofskom fakultetu; Teološko-katehetski studij na KBF-u
 • Email: sabina.maruncic@azoo.hr, sabina-maruncic@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Agencija za odgoj i obrazovanje – podružnica Split, Tolstojeva 32, Split

Supervizor


Matić Višnja

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: visnja.markusi@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2005.
 • Adresa: SOS Dječje selo Ladimirevci; Ulica A. Šenoe 30, Valpovo

Supervizor


Mesić Margareta

 • Radno mjesto: psiholog, psihoterapeut
 • Email: margareta.jurisic@zd.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2012.
 • Adresa: Josipa Jovića 42, 23000 Zadar

Supervizor


Milić Vesna

 • Radno mjesto: dipl. geograf, viša savjetnica
 • Email: vesna.milic@azoo.hr
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Supervizor


Ništ Marina

 • Radno mjesto: Prof. biologije, viša savjetnica
 • Email: nist.marina@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Agencija za odgoj i obrazovanje, podružnica Osijek, Strossmayerova 6/1, Osijek

Supervizor


Orač Vesna

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: vesna.orac@kc.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: CZSS Đurđevac, Gajeva 6, Đurđevac

Supervizor


Pantić Zdenka

 • Radno mjesto: Psiholog Psihoterapeut
 • Email: zpantic@yahoo.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: “Ejrena” 8220 doo; RCT Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Papić Rajka

 • Radno mjesto:
 • Email: papicrajka@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Petak Olga

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: olga.petak@zg.htnet.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: KORISST, Jakovljanska 10, Zagreb

Supervizor


Petković Nada

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: nada_petkovic@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2006.
 • Adresa: CZSS Dugo Selo

Supervizor


Petran Đurđica

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: djpetran@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Zagreb

Supervizor


Petrović Ivanka

 • Radno mjesto:
 • Email: vjeronauk-savjetnica@zg-nadbiskupija.hr
 • Godina učlanjenja: 2016
 • Adresa:

Supervizor


Potočki Prepelić Željka

 • Radno mjesto:
 • Email: zeljka.potocki@zg.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Pregrad Jasenka

 • Radno mjesto: Psihologpsihoterapeut
 • Email: pregrad@gestalt-drustvo.hr
 • Godina učlanjenja: 2001.
 • Adresa: Homa, d.o.o., Kamenjak 1, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Proso Maja

 • Radno mjesto:
 • Email: maja.mustapic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2017.
 • Adresa: CZSS SPLIT

Supervizor


Radić Andreja

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: andreja.rogar@zg.t-com.hr
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Mirogojska 11, Zagreb

Supervizor


Radić Iva

 • Radno mjesto:
 • Email: iva.radic@socskrb.hr
 • Godina učlanjenja: 2017.
 • Adresa: CZSS JASTREBARSKO

Supervizor


Rihter Milica

 • Radno mjesto: Pedagog
 • Email: pedagog@dv-travno.hr
 • Godina učlanjenja: 2012.
 • Adresa: Dječji vrtić Travno, Zagreb

Supervizor


Rogić Šneperger Ljiljana

 • Radno mjesto:
 • Email: ljiljarogic@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2015.
 • Adresa:

Supervizor


Rosandić Andreja

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: andreja.rosandic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2009-
 • Adresa: NESsT Hrvatska, Jurja Neidhardta 4, Zagreb

Supervizor


Rusac Silvia

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: srusac@pravo.hr
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb

Supervizor


Sečen Nikica

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: domizvor@net.hr, domizvor@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2006.
 • Adresa: Dom za djecu Izvor, Emila Antića 20, Selce

Supervizor


Sever Renata

 • Radno mjesto: Socijalna radnica
 • Email: renchis@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Čakovec

Supervizor


Skelac Mirela

 • Radno mjesto: univ. spec. act. soc.; viša savjetnica
 • Email: mirela.skelac@gmail.com, mirela.skelac@azoo.hr
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Strossmayerova 671, Osijek

Supervizor


Sladović Franz Branka

 • Radno mjesto:
 • Email: branka.sladovic.franz@pravo.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb

Supervizor


Stručić Roberta

 • Radno mjesto:
 • Email: roberta-strucic@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Šamarija Jelena

 • Radno mjesto:
 • Email: jelenasamarija@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2016.
 • Adresa:

Supervizor


Šarkanj Klaudija

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: klaudija.sarkanj@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2010.
 • Adresa: Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, Zlatar

Supervizor


Šimunović-Škunca Mirjana

 • Radno mjesto: Psiholog Psihoterapeut
 • Email: mifran0808@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 1998.
 • Adresa: Miramarska 15a, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor


Štengl Marko

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: marko.stengl@socskrb.hr; marko.stengl@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Obiteljski centar Grada Zagreba

Supervizor


Šupraha Ljiljana

 • Radno mjesto: Pedagog, RTpsihoterapeut
 • Email: ljiljana.supraha@inet.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Dom za odgoj djece i mladež, Hercegovačka 65, Split

Supervizor


Tomić Vedrana

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: vedtomic@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: Centar za odgoj i obrazovanje «J.Bonaći», Bušićeva 30, Split

Supervizor


Tuđa-Družinec Ljerka

 • Radno mjesto: Psiholog Sistemski obiteljski psihoterapeut
 • Email: ljtuda-druzinec@net.hr
 • Godina učlanjenja: 2004.
 • Adresa: CZSS Zabok, M.Gupca 53, Zabok

Supervizor


Urbanc Kristina

 • Radno mjesto: Socijalna radnica Obiteljski sistemski terapeut, Licencirani trener za edukaciju supervizora
 • Email: kristina.urbanc@pravo.hr
 • Godina učlanjenja: 2005.
 • Adresa: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Uštulica Maja

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: mmajorica@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2009.
 • Adresa: Nac. zaklada za razvoj civilnog društva, Kušlanova 27, Zagreb

Supervizor


Vela Vrabec Nina

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog
 • Email: nina.velavrabec@oc-pgz.hr
 • Godina učlanjenja: 2006.
 • Adresa: Obiteljski centar Rijeka, Krešimirova 12, Rijeka

Supervizor


Vlahek Teskera Ivana

 • Radno mjesto: dipl. soc. radnica
 • Email: ivlahekteskera@gmail.com
 • Godina učlanjenja: 2012.
 • Adresa: Zagreb

Supervizor


Vrček Damir

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: dvrcek@socskrb.hr
 • Godina učlanjenja: 2006.
 • Adresa: CZSS Ivanec, Nazorova 19, Ivanec

Supervizor


Žic Grgat Blanka

 • Radno mjesto: Psiholog
 • Email: blanka.zic@zg.htnet.hr
 • Godina učlanjenja: 2005.
 • Adresa: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora


Žižak Antonija

 • Radno mjesto: Socijalni pedagog Realitetni terapeut
 • Email: antonija.zizak@zg.htnet.hr
 • Godina učlanjenja: 2005.
 • Adresa: Zagreb

Metasupervizor, Supervizor, Trener za edukaciju supervizora

Back to top