Nazorova 51, 10000 Zagreb

O edukaciji

Obrazovanje iz supervizije

Prvu edukaciju iz supervizije po europskim standardima započeo je Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta 2001. godine u suradnji sa University of Goteborg i University of Stockholm i Društvom za psihološku pomoć iz Zagreba. Financijsku potporu za ovu edukaciju je dalo tadašnje Ministarstva rada i socijalne skrbi te kao glavni donator švedska organizacija SIDA. U jesen 2003. promovirano je 35 novih supervizorica i supervizora koji su završili edukaciju prema europskim standardima, tako da sada u Hrvatskoj djeluje gotovo pedeset supervizorica i supervizora čije su licence priznate od HDSOR-a i od ANSE.

Od 2006. godine otvoren je na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski specijalistički studij supervizije psihosocijalnog rada. Do sada su upisane dvije generacije polaznika.

U Agenciji za odgoj i obrazovanje, javnoj ustanovi zaduženoj za stručno usavršavanje djelatnika u odgoju i obrazovanju, 2007. godine započela je provedba Projekta Jačanje kapaciteta za integrativnu superviziju u okviru programa predpristupne pomoći Europske komisije PHARE 2005. Cilj projekta je osposobiti grupu viših savjetnika Agencije za supervizijski rad i stvoriti pretpostavke za uvođenje supervizije u hrvatski obrazovni sustav, od predškolske razine do razine srednje škole. Izobrazba je trajala do 2009. godine, a uspješno ju je završilo 14 polaznika.

Obrazovanje danas je moguće u sklopu Postdiplomskog specijalističkog studija pri Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Back to top