Nazorova 51, 10000 Zagreb

Svrha supervizije

Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unapređuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir osobni, organizacijski, društveni i politički aspekt.

Supervizija nudi:

• pojašnjavanje provođenja profesionalnih zadaća, funkcija i uloga
• razumijevanje složenih profesionalnih pitanja i sustava u kojima se odvija profesionalni rad
• podršku u reflektiranju i procesu odlučivanja u vezi aktualnih profesionalnih pitanja
• podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima
• podršku i usmjeravanje procesa promjene
• kreativna rješenja za nove profesionalne izazove
• otkrivanje i proširivanje osobnih resursa
• prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Ovakav pristup supervizijskom radu vodi kontinuiranom razvoju profesionalaca, pri čemu se integriraju osobni i profesionalni razvoj kao dvije nužne i međusobno povezane pretpostavke zrelog i kompetentnoga stručnog djelovanja. Krajnji cilj je pružanje kvalitetnih usluga korisnicima.

Back to top